Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

kurz Řidič velkostrojů a kolesových nakladačů

• 23. listopadu - 11. prosince 2020
• zahájení v 8:00 hodin v sídle RSVV
• 120 vyučovacích hodin za 11.800 Kč vč. DPH

 

kurz Obsluh stavebních strojů

24. listopadu - 1. prosince 2020
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 5929 Kč s DPH
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • cena 3509 Kč s DPH
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 726 Kč s DPH
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

 

obchodně-organizační podmínky

 

termíny zahájení kurzů / seminářů

Plánované termíny uvádíme v aktuální nabídce. Kurz nebo seminář může být zahájen také mimo plánovaný termín na základě požadavku klientů. Po obdržení objednávky Vás budeme kontaktovat a informovat o nejbližším termínu konání kurzu / semináře, o který máte zájem právě Vy.

Minimální počet posluchačů ve většině nabízených akcí je 15. Pokud se nepodaří, aby byl kurz obsazen a mohl být realizován, bude Vám tato skutečnost včas oznámena.

místo a čas konání a prezence účastníků kurzu / semináře

Výuka probíhá v prostorách společnosti RSVV, ul. Dělnická 48, v Mostě - Velebudicích (mapa), krom praktických cvičení a praktických zkoušek speciálních a odborných kurzů. Pokud není uvedeno jinak, obvyklý čas zahájení je v 8:00 hodin. Prezence účastníků je 15 minut před zahájením.

Při individuálních a firemních akcích je možné přizpůsobit místo konání a celý harmonogram požadavkům klienta.

přihláška (= objednávka) na kurz / seminář

Přihlášky k účasti na kurz nebo seminář přijímáme prostřednictvím těchto webových stránek, faxem, e-mailem nebo jinou písemnou formou. Naši objednávku lze kopírovat, resp. nahradit vlastním formulářem obsahujícím stejné údaje. Zasláním objednávky vyjadřujete souhlas s našimi obchodně-organizačními podmínkami.

Objednávky přijímáme kdykoli, nejpozději však 7 pracovních dnů před zahájením kurzu nebo semináře. V některých případech je nutné nám zaslat objednávku minimálně 2 týdny před konáním - tuto informaci naleznete v doprovodném textu konkrétního kurzu. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším než je uveden, konzultujte toto s našimi pracovníky.

cena kurzu / semináře, vyúčtování a stornovací podmínky

Cena za kurz nebo seminář je smluvní a je uváděna včetně DPH, rekvalifikační kurzy jsou dle zákona o DPH v platném znění od DPH osvobozeny (zák.č. 235/2004 Sb., § 57 odst. d).

Každý účastník je povinen provést řádně úhradu nejpozději 1 týden před zahájením kurzu /semináře na účet RSVV číslo 2800197605 / 2010. Daňový doklad (fakturu) vystavený v  souladu se zákonem o DPH v platném znění obdrží klient e-mailem nebo poštou po připsání platby na účet, resp. v sídle RSVV při zahájení.
Bez prokazatelného doložení úhrady nemůže být účastník na kurz nebo seminář vpuštěn.

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme také pouze písemně. Bezplatné storno je možné nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením kurzu nebo semináře. Po tomto termínu již platbu nevracíme, ale akceptujeme náhradníka.

organizační změny kurzu / semináře

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení kurzu nebo semináře z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám dáme včas na vědomí telefonicky nebo e-mailem. Prosíme Vás proto, abyste do objednávky vždy uváděli aktuální kontakty na Vás.

ostatní

Vámi sdělené údaje nikdy nejsou poskytovány třetím osobám, ale mohou být použity k marketingovému průzkumu, reklamě a navázání obchodů pro stávající i budoucí služby společnosti RSVV. Vaše data můžete nechat kdykoli změnit nebo vymazat (viz ochrana osobních údajů).

Přihlášením do kurzu nebo semináře berete na vědomí autorská práva společnosti RSVV týkající se učebních materiálů a jste si vědomi právních následků jejich dalšího komerčního využití bez písemného svolení společnosti RSVV.

Zkratka "RSVV" na této i kterékoli jiné stránce našeho webu supluje celý název naší společnosti, tj. RSVV - Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o. 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek