Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

kurz obsluh stavebních strojů

17. - 24. září 2018
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

kurz Řidič velkostrojů a kolesových nakladačů

• 17. září - 8. října 2018
• zahájení v 8:00 hodin v sídle RSVV
• 120 vyučovacích hodin za 11.800 Kč vč. DPH

 

kurz Řidič pásového vozu

• 5. - 16. listopadu 2018
• 80 vyučovacích hodin za 7.800 Kč vč. DPH

 

 

vzdělání - největší bohatství

Rekvalifikační kurzy, semináře, všechny naše vzdělávací akce jsou určeny jednotlivcům, firmám i nezaměstnaným evidovaným na úřadu práce. Všechny naše rekvalifikační kurzy mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. V oblasti vzdělávání dospělých působíme již od roku 1990.

Naše nabídka

  • jednodenní semináře na aktuální témata jako nejlepší a nejrychlejší metodu získání nových informací
  • krátkodobé semináře a kurzy k prohloubení a rozšíření znalostí, vědomostí a dovedností
  • dlouhodobé kurzy (intenzivní i běžné, kvalifikační i rekvalifikační) jako systematická příprava pro výkon odborných a specializovaných pracovních profesí

Úspěšný absolvent rekvalifikačního kurzu získá osvědčení s platností na celém území České republiky.

Lektoři

převážně spolupracující externisté, jsou učitelé středních a vysokých škol, pracovníci státních institucí a úřadů, bezpečnostních složek, odborníci z právní a ekonomické sféry, poradenských a vzdělávacích agentur, specialisté z nejrůznějších technických oborů.

Výuka

probíhá ve třech multimediálních učebnách. Z toho jedna je vybavena počítači.

Plně se podřizujeme potřebám klienta. Preferujeme individuální přístup.
Veškeré naše aktivity jsou vedeny snahou poskytovat vysokou úroveň služeb.

 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek