Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

kurz Řidič velkostrojů a kolesových nakladačů

• 25. května - 12. června 2020
• zahájení v 8:00 hodin v sídle RSVV
• 120 vyučovacích hodin za 11.800 Kč vč. DPH

 

kurz obsluh stavebních strojů

přesunuto na 23. - 30. června 2020
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

 

Asertivita, sebeobrana - zvládání zátěžových situací v jednání s problémovými klienty

Vzdělávání úředníků probíhá v Mostě, sídle naší společnosti, nebo ve Vašem úřadě.

AK/PV-261/2009

Účastníci kurzu, úředníci územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti, se  pomocí případových studií naučí zvládat stres, osvojí si techniku obnovení osobních zdrojů, koncentrace, naučí se základním technikám aktivní sebeobrany při fyzickém napadení. Dovedou pak předvídat a předejít, případně snadněji zvládat konfliktní situace vyplývající z každodenního styku s občany.

Po ukončení vzdělávací akce obdrží každý účastník v souladu se zněním § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání. 


Program je členěn do dvou částí

Část I. - přednáška s aktivním zapojením posluchačů
při využití testů a případových studií s následnou analýzou:

 • Komunikace - druhy komunikace (verbální x neverbální)
  • řeč těla, gesta, mimika
  • komunikační „Desatero“                                 
 • Asertivita
  • zásady
  • metoda „škráblé desky“
  • předcházení konfliktním situacím          
 • Agrese
  • předvídání agrese a její zvládání
  • skrytá agrese
 • Stres
  • definice stresu, příčiny, první pomoc při vzniku stresu
  • zvládání stresu, techniky obnovení koncentrace a sebekontroly
 • Relaxace a duševní hygiena - nácvik relaxačních metod
 • Dotazy, diskuze


Část II. - v tělocvičně za přítomnosti dvou lektorů,
kteří náročnější formy sebeobrany provedou názorně:

 • Útok a obrana - praktický nácvik hmatů a chvatů sebeobrany směřujících k odražení a zastavení  fyzického útoku beze zbraně


organizace přednášky
 (kdy, kde, v kolik, jak)


 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek