Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

 

platnost oprávnění pro obsluhu jednotlivých strojů je podmíněna

 • pro stroje se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích je nutné odpovídající řidičské oprávnění (zák. č. 361/2000 Sb.) v závislosti na parametrech stroje. Držitel průkazu strojníka musí v tomto případě vlastnit řidičské oprávnění skupiny T nebo C nebo nepřevyšuje-li maximální přípustná hmotnost stroje 3,5 t řidičské oprávnění skupiny B. Pro stroje na automobilovém podvozku musí vlastnit řidičské oprávnění skupiny C.
  .
  (orientační přehled potřebných řidičských oprávnění pro jednotlivé stroje)
  .
 • pro stroje s elektrickým nebo diesel-elektrickým pohonem a elektrocentrál je nutná odborná způsobilost v elektrotechnice (vyhl. č. 50/1978 Sb.). Držitel průkazu strojníka musí v tomto případě mít kvalifikaci nejméně podle § 4 - pracovníci poučení.
  .
 • pro truboukladače je nutná kvalifikace jeřábníka (ČSN ISO 12 480-1). Držitel průkazu strojníka musí v tomto případě vlastnit příslužné oprávnění k obsluze jeřábů.
skupiny T
 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek