Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

kurz Účetnictví s využitím VT

• 15. září - 17. prosince 2020
• každé úterý a čtvrtek 16:00-19:30 h + 7 x sobota 8:00-12:30 h
• 160 vyučovacích hodin za 13.500 Kč

 

kurz Řidič pásového vozu

• 5. - 16. října 2020
• 80 vyučovacích hodin za 7.800 Kč vč. DPH

 

kurz Obsluh stavebních strojů

13. - 20. října 2020
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 5929 Kč s DPH
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • cena 3509 Kč s DPH
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 726 Kč s DPH
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

 

platnost oprávnění pro obsluhu jednotlivých strojů je podmíněna

 • pro stroje se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích je nutné odpovídající řidičské oprávnění (zák. č. 361/2000 Sb.) v závislosti na parametrech stroje. Držitel průkazu strojníka musí v tomto případě vlastnit řidičské oprávnění skupiny T nebo C nebo nepřevyšuje-li maximální přípustná hmotnost stroje 3,5 t řidičské oprávnění skupiny B. Pro stroje na automobilovém podvozku musí vlastnit řidičské oprávnění skupiny C.
  .
  (orientační přehled potřebných řidičských oprávnění pro jednotlivé stroje)
  .
 • pro stroje s elektrickým nebo diesel-elektrickým pohonem a elektrocentrál je nutná odborná způsobilost v elektrotechnice (vyhl. č. 50/1978 Sb.). Držitel průkazu strojníka musí v tomto případě mít kvalifikaci nejméně podle § 4 - pracovníci poučení.
  .
 • pro truboukladače je nutná kvalifikace jeřábníka (ČSN ISO 12 480-1). Držitel průkazu strojníka musí v tomto případě vlastnit příslužné oprávnění k obsluze jeřábů.
skupiny T
 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek