Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

kurz Řidič velkostrojů a kolesových nakladačů

• 25. května - 12. června 2020
• zahájení v 8:00 hodin v sídle RSVV
• 120 vyučovacích hodin za 11.800 Kč vč. DPH

 

kurz obsluh stavebních strojů

přesunuto na 23. - 30. června 2020
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

 

rekvalifikační kurz Strážník obecní/městské policie (prolongace)

Výukový program prolongačního kurzu zahrnuje rozsah vědomostí potřebných pro složení ústní kvalifikační zkoušky před komisí MV ČR podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění, kterou absolvent kurzu prokáže svou odbornou způsobilost k výkonu povolání strážník/ce obecní policie.

V průběhu prolongačního kurzu jsou probrány všechny ústní otázky, zvýšená pozornost je věnována legislativním změnám, resp. otázkám, kde je nejčastěji při zkoušce chybováno. Vzhledem k rozsahu problematiky není možné v kurzu do podrobna obsáhnout vše. Je nezbytné, aby strážník byl již před nástupem do kurzu se zkušebními otázkami ke zkoušce strážníka obeznámen, k přednáškám přistupoval aktivně a ke zkoušce se připravoval také formou samostudia.

Všechny potřebné informace ke zkoušce naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Kurz k obnovení platnosti způsobilosti strážníků, tzv. prolongace, je pětidenní.
Vyučování je zahájeno vždy v 8:00 hodin a ukončeno v závěrečný den do 15:00 hodin.

Více informací ke kurzům pro obecní policii na tel. č. 417 633 295, 777 780 530 nebo nám napište.

OBJEDNÁVKA KURZU na úvodní straně.

 
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek