Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Aktuální nabídka

kurz obsluh stavebních strojů

17. - 24. září 2019
vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

ZÁKLADY (ještě nemáte průkaz strojníka)
• • • cena 4900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
ROZŠÍŘENÍ (již máte průkaz strojníka)
• • • pouze Út, Po, Út
• • • cena 2900 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky nejpozději 2 týdny před konáním!
PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ
• • • v den zahájení kurzu v 10 h (nebo dle Vašeho požadavku)
• • • cena 600 Kč (firma +21%DPH)
• • • objednávky 1 týden před konáním
Informace tel. č. 777 780 530 nebo 777 780 580.

 

kurz Mzdové účetnictví s využitím VT

• 17. září - 28. listopadu 2019
• osvědčení o absolvování
• každé úterý a čtvrtek 16:00-19:30 h, 4 x sobota 8:00-14:30 h
• 120 vyučovacích hodin za 10.900 Kč

 

seminář Uplatňování DPH v roce 2019 a 2020

• 28. listopadu 2019 (čtvrtek, 9:00 - 14:00 h.)
• přednáší Ing. Dagmar Švecová - auditorka AUDIDA, s. r. o.
• cena 1.450 Kč vč. DPH a občerstvení

 

seminář Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2019 a novinky 2020

• 12. prosince 2019 (čtvrtek, 9:00 - 14:00 h.)
• přednáší Ing. Dagmar Švecová - auditorka AUDIDA, s. r. o.
• cena 1.450 Kč vč. DPH

 

 

Trendy a změny, které mění fungování organizací - jak se k nim postavit

Megatrendy jsou dlouhodobé hranice překračující transformační procesy, které přímo a v dlouhodobém horizontu ovlivňují naše myšlení, plány ale i řízení. Řadu z nich vnímáme bezprostředně, jiné unikají naší pozornosti a uvědomíme si je až tehdy, kdy se projevují v našich životech. Ten kdo je včas rozpozná a správně na ně reaguje, získává dočasnou výhodu. V byznysu, ale i v individuálním životě, to může být pro naši budoucnost často rozhodující.
I proto je užitečné o těchto věcech diskutovat, poznávat je a získávat tak podněty pro rozvoj a růst. To je cílem našeho semináře.

 

Určeno pro: Ředitele a majitele firem, manažery, kteří jsou odpovědní za přípravu
a vedení změnových procesů, HR manažery a specialisty.

Obsah semináře:

 Kam směřuje rozvoj informačních a komunikačních technologií

 - co vše ovlivnil dosavadní vývoj
- příležitosti i rizika digitalizace
- umíme pracovat s informacemi a využívat je?
- jaké nové dovednosti musíme rozvíjet
Kde se projeví demografické změny
 - generační problém a jak jej firmy řeší
- jak se liší znalosti, dovednosti a přístup k práci u různých věkových skupin
- snižuje se úroveň znalostí a dovedností?
- jak dát šanci mladým a přitom efektivně využívat seniory
Jak se mění životní styl a potřeby lidí
 - jak ovlivňuje mobilita životy lidí
- vznik nových potřeb v řadě oblastí, rozvoj nových služeb – v čem je riziko
- více volného času i zdrojů, nové preference a hodnoty
Co přinášejí a ovlivňují rychlé změny v řadě oblastí života
 - změny trhů (produktů, služeb, práce, kapitálu) a co přinášejí
- možnosti cestování a utváření zahraničních kontaktů - příležitosti i rizika
- změny klimatu a životního prostředí – jaký bude vývoj a jeho důsledky
- nové materiály, technické a technologické inovace - najděte svou šanci
- civilizační střety a jejich možný dopad na životy lidí
Globální konkurence vs. lokální podnikání – jaká bude budoucnost?
 - co přinesla globalizace?
- jak a čím konkurovat v globalizované ekonomice
- relokace podnikání jako reakce na globalizační trendy

Lektor: Ing. Dušan Nepejchal

Konzultant a lektor v oboru řízení lidských zdrojů.

Přes 20 let působil ve velkých průmyslových podnicích jak na expertních tak i na
manažerských pozicích. V 90. letech se podílel jako generální ředitel Chemopetrolu Litvínov
na transformaci této společnosti, působil v řadě představenstev a DR dalších průmyslových
podniků.

Má bohaté zahraniční zkušenosti ze studijních pobytů i pracovního působení. Několik let
vyučoval na katedře ekonomiky a managementu pražského CEVRO institutu.

Od roku 1996 se věnuje lektorské a konzultační činnosti v oblasti managementu. Krátce vedl
vzdělávací společnost Pragoeduca, následně rozvíjel vlastní poradenskou a vzdělávací činnost
ve společnosti RISTEM Advisory.


 
seminář Trendy, které mění fungování organizací 
termín: bude stanoven dle požadavků zájemců objednat
cena: 2662 Kč
popis: cena vč. DPH,10% sleva pro 3 a více osob z jedné firmy
MŠMT  
ochrana osobních údajů | obchodně-organizační podmínky | mapa stránek